Unde lucreaza terapeutul ocupational

Terapeutul ocupaţional lucrează cu oamenii a căror participare la viaţa comunităţii este restricţionată de:

 • factori individuali → persoanele cu dizabilităţi
 • factori contextuali: culturali (atitudinea şi mentalitatea) şi sociali (politicile sociale) → persoanele expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale

Ca urmare, practica terapeutului ocupaţional se desfăşoară în sectorul public, privat şi / sau voluntar ce include:

 • domiciliul clientului
 • şcoli
 • întreprinderi şi locuri de muncă
 • instituţii, centre, asociaţii sau fundaţii cu programe de promovare a incluziunii sociale
 • centre de îngrijire a sănătăţii şi asistenţă socială
 • locuinţe / centre pentru persoane în vîrstă
 • azile şi centre sanatoriale
 • centre de reabilitare şi recuperare medicală
 • spitale, clinici, cabinete private
 • centre de detenţie şi privare a libertăţii
 • centre de acomodare
 • servicii medico-legale.