Reglementare legislativa

Terapia Ocupaţională este reglementată în Europa în termenii Directivei 2005/36/EC, versiunea consolidată din 24.03.2011, a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale, (publicat în Jurnalul Oficial L 255 din 30.9.2005, Art. 11 punct (c) subparagaful (ii) Anexa II – pdf.