Competenţe profesionale

Definite de O.M.S. în anul 2005 „competenţele profesionale (pag. 14 din Preparing a health care workforce for the 21st century: the challenge of chronic conditions. Geneva, World Health Organization, 2005) sînt acele abilităţi, cunoştinţe, comportamente şi atitudini, indispensabile la locul de muncă în vederea obţinerii performanţei şi a rezultatelor dorite.”

Pentru profesia de terapeut ocupaţional aceste competenţe se dobândesc odată cu vasta educaţie primită în domeniul ştiintelor medicale, social – comportamentale, psihologice, psihosociale şi al ştiinţelor ocupaţionale.

Competenţele profesionale ale terapeutului ocupaţional au fost elaborate de European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) şi Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) în anul 2006, la Trondheim.