Organizatii internationale

Pe continentul american se disting American Occupational Therapy Association/AOTA, constituită în 1917 și Canadian Association of Occupational Therapists /CAOT, constituită în 1926.

WFOT – World Federation of Occupational Therapists, constituită în 1952 la iniţiativa a 10 asociaţii profesionale din SUA, Canada, Marea Britanie, Africa de Sud, Suedia, Noua Zeelandă, Australia, Israel, India şi Danemarca, promovează arta şi ştiinţa terapiei ocupaţionale prin:

 • elaborarea şi aprobarea standardelor minime internaționale (MSEOT) pentru educaţie în terapie ocupaţională; 
 • elaborarea ghidurilor de practică profesională şi a strategiei community-based rehabilitation,  în colaborare cu OMS şi Naţiunile Unite;
 • promovarea educaţiei şi cercetării prin programe educaţionale de dezvoltare profesională internațională continuă.

În Europa, două mari organizaţii au fost stabilite să reprezinte şi să dezvolte terapia ocupaţională:

1. COTEC – Consiliul Terapeuţilor Ocupaţionali din Ţările Europene – constituit în 1986, are ca obiective:

 • dezvoltarea Codului Etic European şi a Standardelor de practică profesională
 • dezvoltarea, armonizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi standardelor de practică profesională
 • colectarea şi diseminarea informaţiilor, statisticilor cu privire la numărul absolvenţilor, al locurilor de muncă ocupate, nivelul de pregătire educaţională şi emergenţa sferelor de practică.
 • sprijinirea dezvoltării noilor asociaţii profesionale.

2. ENOTHE (http://enothe.eu/) – Reţeaua Europeană de Terapie Ocupaţională în Învăţământul Superior – a fost fondată în 1995 la iniţiativa COTEC, scopul său principal fiind unificarea programelor educaţionale în terapie ocupaţională la nivel european, în strînsă legătură cu procesul de la Bologna (TUNING – Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational Therapy). ENOTHE adună şi diseminează informaţii şi statistici cu privire la implementarea procesului de la Bologna, contribuind la:

 • implementarea competenţelor la nivel curricular și la nivel de studiu / de modul
 • folosirea ECTS (sistemul de credite europene transferabile)
 • utilizarea sistemului de asigurare/monitorizare a calităţii, în cele trei cicluri de studiu (licenţă – master – doctorat)
 • mobilitatea internaţională şi colaborare.

Află mai multe despre ogranizatiile internationale pe otexpert.co.uk