Cine suntem

Suntem prima generaţie de specialişti în “Terapie Ocupaţională” din România, educaţi în cadrul unui program de tip JOINT ACTION, finanţat de Consiliul Europei, între anii 2003 – 2005 şi coordonat de ENOTHE în parteneriat cu “Universitatea de Vest” din Timişoara.

NE DORIM:

  1. Schimbarea atitudinii faţă de persoana cu dizabilitate/ vulnerabilă din societatea românească, prin: reformarea învăţământului superior în domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale; recunoaşterea şi reglementarea profesiei de Terapie Ocupaţională, în concordanţă cu termenii Directivei 2005/36/ EC privind “recunoaşterea calificărilor profesionale”
  2. Egalitatea de şanse pe piaţa muncii, printr-o ofertă educaţională în concordanţă cu actualul proces european de armonizare a ariei educaţionale unice şi cu “Standardele minime pentru educaţie în terapie ocupaţională” (WFOT_2016)

deoarece, Terapia Ocupaţională NU constituie un domeniu de specializare în fizioterapie (Italia) sau în sociologie-psihologie  (România).

3. Reformarea sectorului social prin: transferul informaţiilor despre terapia ocupaţională către consumatori şi beneficiari, furnizorii de servicii medico-sociale şi factori instiuţionali de decizie politică; sprijinirea şi dezvoltarea de noii servicii, programe şi proiecte de asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi/ vulnerabile social, în care beneficiarul este un partener activ în accesibilizarea oportunităţilor şi resurselor din comunitate.

_____________________________________________________________

Membrii Consiliului Director

Dr. Daiana Popa
Preşedinte onorific 
Oradea
                                                  
Marinela Raţă                                                   Mirela Burllău
            Preşedinte                                                    Vice-preşedinte   
Bacău                                                                    Oradea

 

                                                                                        
            Octavia-Nicoleta Ion                  Liliana-Mihaela Vidican                 Ana-Loredana Cadă
  Secretar                                                      Trezorier                                               Membru activ
                     Alba-Iulia                                                       Oradea                                                           Bacău
          
________________________________________________________________________________

MEMBRII de ONOARE 

Mary Margaret Windsor

Dr. Mary-Margaret Windsor
Consultant APTOR

Află mai multe despre membrii de onoare