Despre Terapia Ocupațională în România

Profesia de terapie ocupațională este nouă în România, aceasta aflîndu-se în stadiul incipient al dezvoltării sale, în comparație cu țările cu tradiție în această profesie. (America definește profesia în 1920, iar în 1930 în Anglia, la Bristol, dr. Elizabeth Casson pune bazele primei școli din Europa)

Două proiecte au fost implementate și derulate cu scopul de a introduce profesia de terapie ocupațională în universitățile și serviciile medico-sociale din țară, ambele fiind sprijinite de d-na Hanneke van Bruggen (BSc OT, ex-Director ENOTHE):

1. FPYPDEE, derulat între anii 2003-2008. Ca rezultat, apare prima generație de terapeuți ocupaționali cu specializare postuniversitară în România, Bulgaria și Ungaria. 

2. TEORO (Terapia Ocupațională și Ingineria Aplicată în Echipamente pentru Reabilitare și Tehnologie), desfășurat între 2010-2015. Proiectul generează prima generație de terapeuți ocupaționali cu diplomă de licență educați în:

  • Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății; Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională. 
  • Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe. Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie – Specializarea Terapie Ocupațională.
  • Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Drept şi Ştiinte Sociale. Departamentul de Științe Sociale și ale Educație. Specializarea – Terapie Ocupațională

Acest al 2-lea proiect dezvoltă și un program masteral în Echipamente pentru Reabilitare” în cadrul Universității Politehnice din București – Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice.

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) include în anul 2011 ocupația/profesia de terapeut ocupaţional, în grupa de bază aparţinând „Specialiştilor în domeniul juridic, social şi cultural” la codul 263419. Disciplina este inclusă în domeniul Psihologie, spre deosebire de țările europene, SUA, Canada, Australia, Japonia, etc. unde este inclusă în domeniul Sănătate sau Sănătate şi Stiinţe Sociale