Proiectele Noastre

Promovează accesul la servicii de Terapie Ocupaţională prin:

  • distribuirea de informaţii corecte despre Terapia Ocupaţională
  • colaborarea cu organizații profesionale și terapeuți ocupaționali (inter)naționali
  • cursuri pentru educație continuă
  • dezvoltarea unei atitudini realiste şi pozitive faţă de persoana cu dizabiliate/vulnerabilă