Educaţie şi cercetare

O arie educaţională europeană unică: anul 2020

O certitudine

Standardele minime pentru educaţie în terapie ocupaţională (program de licenţă) la nivel internaţional, respectiv european sînt elaborate şi aprobate de către WFOT.

Ca urmare, stabilirea noilor programe educaţionale în terapie ocupaţională în ţări fără tradiţie academică în acest domeniu precum şi sprijinirea către un nivel superior a programelor existente sînt principala responsabilitate a WFOT, recunoscută atît de către OMS cît şi de Naţiunile Unite.

Date statistice

  • În Europa există şi lucrează peste 150 000 de terapeuţi ocupaţionali, ceea ce reprezintă o medie de 40 de terapeuţi ocupaţionali la 100 000 de locuitori
  • În Europa există între 368 – 400 de instituţii de învăţământ care oferă studii de licenţă în terapia ocupaţională. Dintre acestea aproximativ 28o au un program educaţional de licenţă conform “Standardelor minime pentru educaţie” elaborate de WFOT. În 11 state se oferă un program masteral specific, iar în Danemarca, Marea Britanie, Irlanda şi Spania există programe doctorale în terapie ocupaţională.
  • Standardele profesionale stabilite de WFOT sînt acceptate de 13 guverne din cele 27 de ţări membre UE.
  • 12 State Membre UE recunosc în mod oficial şi au o lege ce reglementează profesia de terapeut ocupaţional
  • Cele mai multe dintre facultăţile de terapie ocupaţională din universităţi sînt incluse în domeniile “Sănătate” sau “Sănătate şi Ştiinţe / Studii Sociale”.

În România: