Cum lucrează terapeutul ocupaţional

Serviciile oferite de terapeutul ocupaţional se fundamentează pe “practica centrată pe client” (Canadian Association of Occupational Therapists, 1991), concept inovativ care se realizează prin:

  1. Cooperare şi colaborare cu familia, alte categorii profesionale, voluntari, asistenţi personali, etc. în vederea abordării holistice a participării individului la viaţa comunităţii din care face parte.
  2. Evaluare şi documentare a abilităţilor individuale şi a deficitelor în sfera activităţilor zilnice/ADL-urilor, a componentelor individuale (senzitivo-motorii, cognitive, comunicare şi limbaj, relaţii sociale) şi de mediu (arhitectural, social şi cultural).
  3. Planificare SMART a obiectivelor pe termen scurt şi lung a programului terapeutic, pe baza rezultatelor evaluării şi a relevanţei pentru persoana respectivă, obiceiurile şi rolurile sale, stilul de viaţă, preferinţele şi mediul în care trăieşte.
  4. Intervenţie axată atît pe factorul individual cît şi pe cel contextual, de mediu. Implică utilizarea strategiilor adaptative, educaţionale, compensatorii, de consiliere, etc. menite să faciliteze independenţa în activităţile de îngrijire personală, să reducă barierele mediului şi să ofere resursele necesare de minimizare a stressului.