Despre Terapia Ocupațională în România și Europa

Profesia de terapie ocupațională este nouă în România, aceasta aflîndu-se în stadiul incipient al dezvoltării sale, în comparație cu țările cu tradiție în această profesie. (America definește profesia în 1920, iar în 1930 în Anglia, la Bristol, dr. Elizabeth Casson pune bazele primei școli din Europa)

Două proiecte au fost implementate și derulate cu scopul de a introduce profesia de terapie ocupațională în universitățile și serviciile medico-sociale din țară, ambele fiind coordonate de d-na Hanneke van Bruggen (BSc OT, ex-Director ENOTHE):

1.FPYPDEE, (Facilitation and participation of young people with disabilities in an enlarged Europe, 2003-2005). Ca rezultat, apare prima generație de terapeuți ocupaționali cu specializare post-universitară în România, Bulgaria și Ungaria. 

2. TEORO (Terapia Ocupațională și Ingineria Aplicată în Echipamente pentru Reabilitare și Tehnologie), desfășurat între 2010-2015. Proiectul generează prima generație de terapeuți ocupaționali cu diplomă de licență educați în:

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) include în anul 2011 ocupația/profesia de terapeut ocupaţional în grupa de bază aparţinând „Specialiştilor în domeniul juridic, social şi cultural” la codul 263419. Disciplina este inclusă în domeniul Psihologie, spre deosebire de țările europene, SUA, Canada, Australia, Japonia, etc. unde este inclusă în domeniul Sănătate sau Sănătate şi Stiinţe Sociale

În Europa, COTEC este organizația care promovează și monitorizează profesia.