Dizabilitatea în termeni simpli

(după modelul OMS, Saad Nagi şi  National Center for Medical Rehabilitation Research)

Atunci cînd, corpul nu funcţionează adecvat într-unul sau mai multe din funcţiile sale (de mişcare, de gîndire şi percepţie,  comportamentală, de relaţionare socială) datorită unui defect, afecţiuni sau traumatism, generînd limitări şi dificultăţi în activităţile de zi-cu-zi (Activities of Daily Living), persoana respectivă neputînd,fie 

să se întindă după şi să apuce obiecte
• să meargă
• să stea în fund, fără să cadă
• să se ridice în picioare
• să se transfere pe toaletă
• să ia decizii
• să planifice – să iniţeze – să organizeze
• să discearnă, etc.

vorbim despre o persoană cu:

I. DIZABILITATE MENTALĂ (mental disabilities)

 • Demenţa – Boala lui Alzheimer
 • Anxietatea – Depresia – Fobiile
 • Schizofrenia
 • Tulburarea obsesiv-compulsivă, etc.

I.1.  Dizabilitate  de învăţare (learning disabilities)

 • Dislexia
 • Tulburarea de procesare auditivă centrală
 • ADHD
 • Discalculia
 • Disgrafia
 • Autism – sindrom  Asperger

I.2.  Dizabilitate de dezvoltare (developmental disabilities)

 • Sindrom Down
 • Retard mental şi intelectual
 • Dispraxia – DAMP

II. DIZABILITATE FIZICĂ (senzitivo-motorie) 

 • Tulburările de vedere – tulburările de auz
 • Artrita Reumatoidă (juvenilă) şi Osteoartrita
 • Paralizia Cerebrală (E.I.S.)
 • Scleroza Multiplă
 • Boala lui Parkinson
 • Distrofia musculară
 • Paralizia
 • Accidentul vascular-cerebral
 • Traumatismul cranio-cerebral
 • Traumatismul vertebro-medular
 • Afecţiuni cronice: astmul, diabetul, cancerul, sindromul oboselii cronice, hipoglicemia, HIV SIDA, tuberculoza, insuficienţa renală, etc.

III. Alte dizabilităţi asociate cu dependenţa de anumite substanţe sau activităţi:

 • Tulburările de control ale impulsivităţii prin: abuzul de substanţe psihoactive sau dependenţa de jocurile de noroc
 • Shopping-ul compulsiv
 • Workaholism-ul
 • Dependenţa de exerciţiul fizic
 • Dependenţa de sex
 • Tulburările de alimentaţie – anorexia sau bulimia nervoasă
 • Tulburări prin utilizarea excesivă a Internetului
 • etc.

Răspunsul contextului social (politicile sociale) şi cultural (atitudinea) la dizabilitatea persoanei poate fi unul:

 1. handicapant, care
 • creează bariere şi obstacole în toate aspectele vieţii de zi cu zi 
 • generează stare de inferioritate (morală şi fizică)
 • izolează individul
 • necesită costuri minime
 • …. nu are nevoie de persoana cu handicap

2. de incluziune socială, în care

 • se facilitează accesul la servicii medico-sociale, educaţie, loc de muncă, viaţa comunităţii
 • se implică activ individul – familia – comunitatea
 • se dezvoltă programe şi servicii permanente de sprijin
 • se asigură pregătirea profesională continuă a specialiştilor în domeniul incluziunii
 • se reduc costurile, prin menţinerea persoanei cu disabilitate în familie
 •  … se face împreună cu persoana cu disabilitate – cu familia – cu comunitatea

3.  de asistenţă socială, care

 • marginalizează şi ignoră individul – familia
 • creează dependenţă (familială), protecţie (instituţională) şi excluziune socială
 • impune numersoase servicii publice controlate exclusiv administrativ-birocratic
 • necesită costuri imense
 • … face pentru persoanele cu handicap