Membrii de onoare

Sharon A. Cermak – EdD (doctorat în educație specială), OTR/L (licență și master în TO) – California / SUA

Sharon CermakPoziția curentă: Profesor la Catedra de Științe Ocupaționale și Terapie Ocupațională – University of Southern California

Domeniul de activitate și interes: Neuro-fiziologie și sănătate mentală,  pediatrie, Integrare Senzorială, validarea testelor de evaluare în leziuni neurologice. Autoare a numeroase articole, publicații și studii.

Activitatea desfășurată în România: 1997 – 2007, coordonator de proiect pentru copiii cu dizabilități și personalul din instituții și centrele de plasament, aflate sub autoritatea DGASPC Buzău. Susține financiar proiectele începute la Buzău precum și participarea noii generații de studenți și absolvenți în TO (cu resurse economice limitate) la cursurile organizate de APTOR.

 Mary-Margaret Windsor – ScD, OTR/L (Fort Washington / SUA)

Poziția curentă: Mary Margaret WindsorConsultant APTOR

Domeniul de activitate și interes: praxis, procesare/ modulare senzorială la persoanele post-intituționalizate și copii cu autism, ADHD, dezvoltarea testelor, competențe și afinități culturale. Autoare a numeroase articole și studii.

Activitatea desfășurată în România: 1997 – 2007, asistent de proiect în cadrul echipei coordonată de Sharon Cermak, pentru copiii cu dizabilități și personalul din instituții și centrele de plasament, aflate sub autoritatea DGASPC Buzău. Din 2013 și pînă în prezent susține APTOR atît în promovarea profesiei de TO cît și în programul de educație profesională continuă. 

Rennee McDannels – PhD, OTR/L (California/USA)

Dr. Rennee McDannels

Poziția curentă: Director în cadrul Fundației “Broken Heart Ministries” (fondată în 2002) U.S.A. 

Domeniul de activitate și interes: Dezvoltarea în cadrul comunității din România a unor relații de colaborare inovatoare. 

Activitatea desfășurată în România: 1998 – 2005, conducător al unor misiuni caritabile pentru copii defavorizați și fondatoarea “Fundației Broken Heart” în București (2005). Profesor Asociat la UMF București.

Din 2006 și pînă în prezent colaborează cu ONG-uri locale și DGASPC sector 6 București, în dezvoltarea unor programe de intervenție timpurie și comunitare pentru copii cu dizabilități și abandonați.

Johanna Elisabeth van Bruggen – BscOT (licențiată în TO) – Amsterdam/ Olanda 

Hanneke van Bruggen

Hanneke van Bruggen a luat parte încă de la început, la Procesul Bologna, creând o echipă disciplinară pentru disciplina de Terapie Ocupațională, cu scopul de a îmbunătăți și armoniza educația în toate universitățile din Europa. Drept rezultat, în majoritatea țărilor UE disciplina de TO este în acest moment recunoscută și bine definită prin Competențe Specifice și descriptori de nivel pentru toate cele trei cicluri de pregătire: licență, master și doctorat. (TUNING-Reference Points for the design and Delivery of degree Programmes in Occupational Therapy).

De numele său se leagă și cele două mari proiecte (FPYPDEE și TEORO) care au introdus disciplina de TO în spațiul universitar românesc.

În prezentările sale publice din întreaga lume abordează teme ce variază de la provocări și dileme pentru terapeuții ocupaționali, armonizarea educației în UE, pînă la reforme sociale, diminuarea sărăciei și contribuția terapiei ocupaționale.

Paul Himschoot- BscOT – Belgia

Paul HimschootPoziția curentă: Lector la facultatea Provinciale Hogeschool Limburg și președintele asociației AUCTORES vzw, o organizaţie non-guvernamentală a cărei misiune este “înţelegerea şi îndepărtarea naivităţii cu privire la lumea, cultura şi obiceiurile persoanelor cu autism”. 

Domeniul de activitate și interes: Autism și design universal, sănătate și bunăstare.

Activitatea desfășurată în România: 2004, profesor invitat de către ENOTHE pentru cursul “Autismul și Terapia Ocupațională”, în cadrul proiectului FPYPDEE.

2011, invitat de către APTOR pentru o masă rotundă împreună cu părinții din cadrul Asociației SOS AUTISM BIHOR.