Să înţelegem autismul

ORADEA      

Sediul Asociaţiei SOS Autism Bihor

24 – 27. XI. 2011

Paul Himschoot  (paul.himschoot@phl.be, paul.himschoot@auctores.be, paul.himschoot@plimburg.be)

Lector-coordonator, licenţiat în Terapie Ocupaţională, profesor la Provinciale Hogeschool Limburg, Belgia

Lumea în care trăieşte persoana cu autism este o lume diferită; înţelegerea acestei lumi este mai mult decît dobîndirea unor cunoştinţe teoretice şi aplicarea acestora în domeniul educaţional; înţelegerea acestei lumi este conştientizarea în fiecare moment al zilei a faptului că tratamentul/ abordarea persoanelor cu autism necesită o categorie aparte de oameni capabili să gîndească ca o persoană cu autism. Altfel spus, e nevoie de o categorie de  „exploratori” motivaţi în a descoperi lumea, cultura şi obiceiurile persoanelor cu autism.

Înainte de a invita o persoană cu autism să facă parte din lumea noastră, noi trebuie să învăţăm modul în care ei percep lumea noastră şi care sunt dificultăţile pe care le întîmpină atunci cînd le cerem să vină în lumea noastră.

AUCTORES vzw este o organizaţie non-guvernamentală a cărei misiune, izvorîtă din implicarea emoţională a membrilor săi în înţelegerea şi îndepărtarea naivităţii cu privire la lumea, cultura şi obiceiurile persoanelor cu autism, constă în:

  • construirea şi fundamentarea proiectelor ce vin în sprijinul persoanelor cu autism şi a sistemelor de integrare a acestora în societate
  • garantarea adevărului bazat pe ştiinţă şi sprijinirea acelor profesionişti ce caută răspunsuri cu privire la persoanele cu autism
  • dezvoltarea, reprezentarea, inspirarea prin programe educaţionale a acelor persoane motivate care caută competenţă în abordarea problemelor specifice autismului
  • reprezentarea şi protejarea persoanelor care nu au capacitatea sau norocul de a lupta pentru cauza lor proprie.

APTOR şi AUCTORES vzw, împărtăşind aceeaşi preocupare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu autism, bazată pe cunoaştere, ştiinţă şi cercetare, am decis să ne unim eforturile şi să împărtăşim experienţa noastră cu părinţii copiilor şi tinerilor ce alcătuiesc ASAB.

Prezentare generală

Principiul, ce stă la baza acestei prime întîlniri, este acela de a îmbunătăţi cunoştinţele şi înţelegerea părinţilor cu privire la abordărilor terapeutice inovative şi a experienţelor de bună practică, existente la nivelul ţărilor UE în ceea ce priveşte grupul persoanelor cu autism şi cu dificultăţi de comunicare.

OBIECTIVE

1. Conştientizarea faptului că tratamentul persoanelor cu autism necesită persoane capabile să gîndească ca o persoană cu autism.

2. Clarificarea cunoştinţelor şi informaţiilor de bază pe care trebuie să le aibă orice părinţe al unui copil cu dificultăţi de comunicare.

3. Conştientizarea faptului că alegerea unui program terapeutic – TEACCH – pentru persoanele cu autism / dificultăţi de comunicare necesită:

  • muncă de echipă
  • un model/ un ghid/ o persoană puternic(ă) ce promovează filosofia programului
  • aceeaşi abordare de comunicare şi grijă pentru factorii din mediu
  • disciplină

METODE

Structura dinamică propusă pentru această întîlnire tip curs cu părinţii face uz de următoarele metode: prezentări, discuţii, exerciţii practice, lectură interactivă, „cele mai frecvente întrebări”.

This entry was posted in Proiecte. Bookmark the permalink.