Proiectul FPYPDEE

Proiectul FPYPDEE (Facilitation and Participation of Young Persons with Disabilities in an Enlarged Europe) este implementat de ENOTHE (Reţeaua Europeană pentru Terapie Ocupaţională în învăţământul superior) împreună cu parteneri din mai multe ţări europene, printre care şi România.

Rezumatul proiectului

În 2003, «Anul European al Persoanelor cu Dizabilităţi», Bulgaria, Ungaria şi România menţionează în documentele “Strategiilor naţionale pentru şanse egale” nevoia de educaţie şi pregătire a profesioniştilor. Proiectul FPYPDEE și-a dorit să contribuie la reformarea învăţământului superior şi a sectorului social, prin implementarea:
• unui curriculum modular în Terapie Ocupaţională
• metodelor inovative de predare şi de pregătire educaţională (PBL, învăţare direcţionată pe proiect şi învăţământ la distanţă)
• de noi servicii şi proiecte, care vizează participarea persoanelor cu dizabiliăţi în societate
• pregătirii personalului din instituţii medicale (neurologice şi psihiatrice), instituţii de învăţământ primar şi secundar şi instituţii de asistenţă socială
• pregătirii vocaţionale şi antrenarea deprinderilor de viaţă independentă a tinerelor persoane cu dizabilităţi
• unei reţele informaţionale locale şi (trans)nationale, pe probleme de dizabilitate

Grupurile ţintă

grupurile de persoane (tinere) cu diverse dizabilităţi
• cadrele didactice şi facultăţile din cadrul universităţilor participante
• lucrători din domeniul persoanelor cu dizabilităţi
• factori de decizie din cadrul prefecturilor şi autorităţilor locale

Output-ul este: educaţia formală în Terapie Ocupaţională, pregătirea informală a personalului şi, incluziunea persoanelor cu dizabilităţi.

Instituţia contractantă: Hogeschool van Amsterdam, NL
Universităţi partenere implicate din: BE, BG, CZ, ES, HU, IE, NL, RO, UK

Rezultate

Principalul rezultat este curriculumul-cadru în pregătirea profesională de Terapie Ocupaţională, ce descrie conţinutului şi modulele cu tematică specifică, dezvoltate ca model bazat pe bună practică. Cadrul de lucru şi modulele, testate şi introduse ca şi material de curs în instituţiile partenere din proiect, vor putea fi folosite, sub forma unor cursuri scurte, ca şi parte a procesului educaţional de pregătire profesională continuă. Al doilea rezultat îl constituie existența în RO, BG și UG a primilor terapeuți ocupaționali (în număr de 8) educați și acreditați în Terapie Ocupațională (în concordanță cu procesul Bologna).

Divergenţele faţă de planul iniţial al proiectului

Majoritatea rezultatelor sunt în condordanţă cu planul iniţial al proiectului. Au mai fost adăugate – extra, faţă de plan – încă şase cursuri intensive, extrem de necesare pentru a asigura pregătirea şi calificarea completă în Terapie Ocupaţională, conform standardelor educaţionale europene. Programul postuniversitar de specializare în Terapie Ocupaţională a fost unul accelerat şi încărcat din punct de vedere al cursurilor, avînd în vederea perioada scurtă de timp acordată desfăşurării acestuia. Anul 2006, lunile iulie şi septembrie, se remarcă prin primii absolvenţi în T.O. şi lansarea primului program educaţional în T.O. la Universitatea din Rousse, Bulgaria.

(Agreement number: 11361-JA-1-2003-1-NL-Joint Call-INDI; Section 2B- Overall Description of the Project)