Prietenul meu / Prietena mea. Program de antrenare a abilităţilor sociale

 

Perioada: iulie 2012 – … 2013

Obiectiv
Păstrînd acelaşi spaţiu şi mediu senzorial bine structurat şi intenţia de a-i implica în continuare pe copii în activităţi de mişcare controlată, am elaborat un nou plan de intervenţie terapeutică cu scopul de a facilita flexibilitatea emoţională a acestora, formînd şi menţinînd relaţii sociale interpersonale într-un grup de 2 copii coordonat de terapeut

Justificare
Experienţele senzoriale, oferite fiecărui copil în parte în cadrul terapiei de integrare senzorială, nu au întîrziat să-şi arate roadele:

  • reducerea stării de anxietate, furie sau frustrare
  • diminuarea riscului de cădere
  • îmbunătăţirea comunicării non-verbale şi a vocabularului
  • îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi atenţie
  • îmbunătăţirea coordonării ochi-mînă
  • realizarea unor activităţi mai puţin familiare, reprezentînd beneficiile evidente ale acestei terapii.

Sentimentul de siguranţă şi încrederea în terapeut fiind obţinute, copilul/ adolescentul/ tînărul a renunţat să „o mai ia la fugă”, deoarece creierul său a învăţat cum să facă anumite lucruri:

image002o ia la fugasta pe loc si face fata situatiei

                        

    

o ia la fugă?”                            sau                   “se luptă” şi face faţă situaţiei?

 
Planul de acţiune se concretizează în:

1. Alegerea cu mare atenţie a copiilor în grup şi monitorizare comportamentală.

2. Planificarea activităţilor prin strategii structurale: organizarea cu echipamente a spaţiului; clarificarea aşteptărilor; realizarea schemei de lucru (pictograme, orar scris) şi stabilirea limitelor de timp (ceasul).

3. Facilitarea învăţării unor strategii de adaptare: împărţirea sarcinilor, schema de lucru stabilită, ticăitul ceasului, realizarea activităţilor fie împreună fie alternativ („odată tu, odată eu”).

4. Explorarea unor exerciţii fizice alternative sau opţiuni de joacă predictibile, ce pot fi învăţate în echipă.

Beneficiarii
Programul de antrenare a abilităţilor sociale include 5 grupe de cîte 2 copii/tineri.