Creşterea şi dezvoltarea normală vs. anormală a copilului

 

Un mesaj cǎtre pǎrinţi!

Ca pǎrinte, tu îţi cunoşti cel mai bine copilul. Îţi punem la dispoziţie, prin bunăvoinţa organizaţiei Pathways, schema de dezvoltare normalǎ a copilului cu vârsta cuprinsă între 3  şi 15 luni.

  • Pǎstreazǎ şi notează într-un caiet sau jurnal, observaţiile şi îngrijorǎrile tale!
  • Dacǎ ai impresia cǎ copilul tǎu se dezvoltǎ diferit cautǎ ajutor la medicul pediatru, medicul de familie, neurologul pediatru, asistente cu experienţǎ practicǎ, fizio-kineto-terapeut, terapeut ocupaţional sau logoped.

Cea mai bunǎ prevenţie este depistarea timpurie!

Tratamentul precoce al întârzierilor din dezvoltarea motorie este vital pentru a-i oferi copilului tǎu ceea ce este mai bun. Se pot obţine îmbunǎtǎţiri remarcabile în abilitǎţile fizice (şi nu numai) ale copilului, prin logopedie, terapie ocupaţionalǎ şi kinetoterapie.

Ajutorul îţi este la dispoziţie!

  • Poate doreşti o evaluare a funcţiei mâinii, a limbajului şi a vorbirii.
  • Toţi copii sunt capabili sǎ înveţe, chiar dacǎ inteligenţa le este mascatǎ uneori, de dificultǎţile în mişcare sau vedere.
  • În cazul în care vrei sǎ transmiţi o întrebare sau ai o nelǎmurire, nu ezita sǎ ne scrii pe adresa de e-mail: tocupationala@gmail.com.

Îţi vom rǎspunde şi te vom sprijini!