Cum tratăm şi educăm persoanele cu dificultăţi de comunicare şi autism?

Etapa I: Întâlnirea cu părinţii

Locul de desfăşurare: Oradea – sediul Asociaţiei SOS Autism Bihor

Perioada : 24 – 27 Noiembrie 2011

PARTENERI

Organizator: Asociaţia Profesională a Terapeuţilor Ocupaţionali din România

Lector – coordonator: Paul Himschoot (paul.himschoot@auctores.be; paul.himschoot@phl.be), AUCTORES vzw – Belgia

Beneficiar: părinţii copiilor, Asociaţia SOS AUTISM Bihor – România

Prezentare generală

Principiul, ce stă la baza acestei prime întîlniri, este acela de a îmbunătăţi cunoştinţele şi înţelegerea părinţilor cu privire la abordărilor terapeutice inovative şi a experienţelor de bună practică, existente la nivelul ţărilor UE în ceea ce priveşte grupul persoanelor cu autism şi cu dificultăţi de comunicare.

OBIECTIVE

 • Conştientizarea faptului că tratamentul persoanelor cu autism necesită persoane capabile să gîndească ca o persoană cu autism.
 • Clarificarea cunoştinţelor şi informaţiilor de bază pe care trebuie să le aibă orice părinţe al unui copil cu dificultăţi de comunicare. Cunoaşterea → înţelegerea → acceptarea → adoptarea acestor informaţii de bază în activităţile şi viaţa de zi cu zi:
 1. teoria “minţii”; teoria “coerenţei centrale”; teoria “gheţarului” (Iceberg Theory); teoria “Integrării Senzoriale”; disfuncţia executivă
 2. semnificaţia mediului: oameni – obiecte – activităţi
 3. autismul – triada tulburărilor şi problemele senzoriale
 4. claritatea şi clarificarea, predictibilitatea maximă şi continuitatea – oamenilor, obiectelor, activităţilor de zi cu zi
 • Conştientizarea faptului că alegerea unui program terapeutic – TEACCH – pentru persoanele cu autism / dificultăţi de comunicare necesită:
 1. muncă de echipă
 2. un model/ un ghid/ o persoană puternic(ă) ce promovează filosofia programului
 3. aceeaşi abordare / strategie de comunicare / grijă pentru factorii din mediu
 4. disciplină

Metode

Structura dinamică propusă pentru această întîlnire tip curs cu părinţii face uz de următoarele metode: prezentări, discuţii, exerciţii practice, lectură interactivă, „cele mai frecvente întrebări”.

This entry was posted in Proiecte. Bookmark the permalink.