Comportament atipic – Integrarea Senzorială

PARTENERI:

Asociaţia SOS Autism Bihor / A.S.A.B. – în calitate de beneficiar
BENVENUTTI – în calitate de sponsor
A.P.T.O.R. – în calitate de expert profesionist

Perioada: aprilie – decembrie 2011

OBIECTIV: îmbunătăţirea şi extinderea ofertei de servicii a A.S.A.B. prin dezvoltarea şi implementarea unui serviciu terapeutic de Integrare Senzorială, în concordanţă cu realele nevoi terapeutice ale copiilor diagnosticaţi cu AUTISM.

Justificare

Simţurile noastre:image001

ne spun atunci cînd trebuie să salutăm persoana pe care o întîlnim, cînd riscăm să cădem pe o suprafaţă umedă şi alunecoasă, cînd hainele trebuie date la spălat … întrucît ele transmit informaţia către creierul nostru.

Creierul interpretează informaţia (recunoaşte vocea persoanei, simte podeaua alunecoasă, simte neplăcuta senzaţie a hainelor murdare şi transpirate…) şi o integrează între celelalte informaţii, cu scopul de a ne avertiza de eventualele pericole.

Cu alte cuvinte, Integrarea Senzorială (IS) este un proces neuro-biologic înnăscut prin care creierul nostru învaţă să răspundă (să se comporte) adecvat informaţiilor precise venite din mediul exterior.

Conform studiilor în domeniu, 80-90% dintre copii cu autism manifestă forme atipice de integrare şi procesare a informaţiilor pe care le primesc prin intermediul simţurilor, ei putînd răspunde  într-un mod mai puţin obişnuit stimulului senzorial, manifestînd un comportament de tip:

       căutător                      ezitant                                hiper-reactiv                hipo-reactiv

 Cautatorul de senzatie 005Imbunatatirea comunicarii                   

Atunci cînd comportamenul atipic şi frica iraţională domină o persoană, încrederea în sine, activităţile educaţionale, gîndirea, emoţiile, relaţiile sociale şi interesul pentru lumea din jur pot fi sever afectate.

PLANUL DE ACŢIUNE se fundamentează pe principiul enunţat de Wilbarger şi Bundy care afirmă că “… numai implicînd copilul cu autism în activităţi, care să-i ofere variate oportunităţi şi experienţe senzoriale, într-un spaţiu şi mediu senzorial bine structurat, putem spera la o diminuare şi chiar dispariţie a acestor comportamente inacceptabile şi ciudate – şi nu prin interzicerea verbală sau tactilă a lor …” şi constă în:

  1. Evaluarea copiilor, a activităţilor senzoriale, a spaţiului fizic, a resurselor umane şi materialelor existente. Se desfăşaoraă pe perioada lunilor ianuarie – aprilie, 2011;

2.  Organizarea spaţiului şi creearea mediului senzorial structurat, prin dotarea cu echipamente (lunile mai – iulie, 2011);

    

3. Intervenţia terapeutică,ce începe odată cu luna iunie 2011 şi constă în activităţi de mişcare controlată conform nevoilor senzoriale ale fiecărui copil, se ghidează pe următoarele cunoştinţe:

  • activităţile ce implică simţul tactil şi proprioceptiv au rol în organizarea sinelui şi îmbunătăţirea coordonării ochi-mînă, necesare abilităţilor pregătitoare pentru scris;
  • activităţile ce implică simţul echilibrului au rol în relaxare, mişcarea ochilor, stimularea atenţiei, controlul respiraţiei şi vorbire;
  • activităţile ce implică manipularea, atingerea şi presiunea profundă, au rol în încurajarea încrederii, a sentimentului de siguranţă, explorarea mediului şi a relaţiilor sociale.

4. Conştientizarea părinţilor cu privire la nevoile senzoriale ale copiilor lor, prin întîlniri şi discuţii , la un interval de aproximativ 6 luni.

5. Re-evaluarea anuală a rezultatelor obţinute în vederea ajustării, modificării, continuării proiectului.

GRUPUL ŢINTĂ

  • Direct – 13 copii beneficiază, săptămînal, de terapie de integrare senzorială
  • Indirect – părinţii

 

This entry was posted in Proiecte. Bookmark the permalink.